Aitellu

Om Aitellu

Företaget grundades 2003. Aitellus tjänster bygger på möjligheten att använda banbrytande teknik med självlärande system för att förstå digitala texter. Tanken är att förstå texter på internet för att sedan agera på den kunskapen. Namnet Aitellu står för "Artificial Intelligence TELL yoU"

Idag består Aitellu av två affärsområden: Mediatjänster använder smart teknik för att matcha innehåll på olika websiter och sociala medier i realtid. Detta används för att öka webbtrafik och effektivisera webbannonsering.

Affärsområdet Omvärldsbevakning erbjuder företag bevakning av nyheter, digitala medier och sociala medier. Omvärldsbevakning ger våra kunder en unik möjlighet till insikt om positivt eller negativt inställda artiklar och blogginlägg som påverkar deras varumärken eller intresseområden.

Aitellu består idag av 13 anställda i Göteborg med kunder i Norden och Storbritannien.

Aitellus VD heter Tariq Saiduddin

Aitellus Webbsida:

http://www.aitellu.com

http://twitter.com/aitellu

Aitellus produkter

Aitellus tjänster hjälper dig att se trender och göra analyser direkt i verktyget. Aitellu ger dig en tjänst där du kan bevaka de viktigaste händelserna och omvärldsfaktorerna i realtid. Allt presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt. Se trender och gör specialanpassade analyser direkt i användargränssnittet.

Aitellu bevakar idag:

Nyhetsmedier och fackpress i drygt 100 länder och 23 språk

Omvärldskällor som innefattar statliga verk, intresseorganisationer myndigheter etc.

Över 400 000 bloggar

Sociala medier (tex. Twitter, Bloggy, Jaiku, Youtube och Flickr)

Vill du prova på tjänsten? Klicka här:[http://www.aitellu.com/Aitellu/blitestkund.html]

Aitellu Nyheter

Aitellu Nyheter bevakar kontinuerligt tusentals kvalitetskällor på Internet. Som användare får du ett eget konto, där du kan lägga upp tio olika personliga bevakningsprofiler. När ny information publiceras som matchar
ditt intresseområde levereras en eller flera länkar och sammanfattningar av nyheterna till ditt konto. Om du vill, skickas informationen även till din e-post. Du väljer själv hur ofta och på vilka tider du vill ha e-post.

Aitellu har ett arkiv med flera hundra miljoner artiklar och dokument som du kan söka dig igenom. På så sätt kan du göra research inom ett ämne genom att söka på det bakåt i tiden. Du kan också testa om en bevakningsprofil ger relevanta resultat genom att göra historiska sökningar.

Aitellu Nyheter Gruppkonto

Detta är en kostnadseffektiv lösning för organisationer där olika individer eller avdelningar har olika bevakningsbehov, t ex marknad och produktutveckling. På ett enkelt sätt förmedlas och delas nyhetsflödet så att rätt information handlar på rätt skrivbord.
Gränssnittet är enkelt och logiskt och varje användare får ett eget användarnamn för inloggning på kontot. Självklart kan varje användare lägga upp och dela med sig av personliga mappar. Användarna måste finnas i samma organisation.

Aitellu Omvärldskällor

För de som även vill bevaka myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och statliga verk. Detta källpaket omfattar dessutom drygt 400 000 svenska bloggar.

Aitellu källpaket för Sociala medier

Med Aitellus bevakningstjänst för sociala medier får du koll på vad som skrivs om dig, dina kunder eller dina konkurrenter, inte bara i den konstant växande bloggosfären, men även inom mikrobloggar,
videoklipp- och bildsajter samt sociala forum. Aitellu erbjuder en lösning för att bevaka sociala medier som ger dig en helhetsbild av vad som sägs om dig, din produkt och dina konkurrenter.
I ditt Aitellu Nyheter konto får du tillgång till en mängd nya källfilter som hjälper dig att bevaka sociala medier. Du skapar en ny profil, markerar vilken källa du vill bevaka. Med Aitellus nya tjänst för bevakning av sociala medier får du bland annat möjlighet att bevaka:

Mikrobloggar:
Ger dig korta och informationsrika uppdateringar från de personer och organisationer som du bör följa. Bland mikrobloggar räknas bland annat Twitter, Bloggy & Jaiku.

Videoklipp:
Se hur konsumenterna använder produkten/varumärket i privata videosammanhang. Identifiera de personer som lägger upp videoklipp som kan vara intressanta att kontakta i PR-syfte. Portaler för videoklipp är bland annat YouTube.

Bildsajter:
Bevaka uppladdningen av bilder som har att göra med din organisation, din produkt eller dina konkurrenter. Se hur ditt varumärke används i bildsammanhang i källor som till exempel Flickr.

Wiki%20Social.png

I Aitellus bevakningstjänst för sociala medier kan du bland annat koppla på en tjänst där du kan sammanställa dina träffar i dynamiska diagram.

Aitellu Publicering

Aitellu Publicering är ett verktyg framtaget för att du skall kunna distribuera information till intranät eller webbsidor. Tjänsten levererar automatiskt nyheter till ditt intranät eller din publika webbplats. Informationshämtningen är knuten till en eller flera profiler på abonnemanget av Aitellu Nyheter och kan levereras i bland annat HTML, XML eller RSS.

Aitellu Newscollector

Med Aitellu Newscollector får man tillgång till ett helt gränssnitt som man enkelt kan inkludera på sin hemsida i form av en så kallad iframe. Man kan själv anpassa utseendet så att det väl smälter in i sidan. I Aitellu Newscollector kan man välja att ha flera olika kategorier med nyheter på samma ställe som läsaren kan växla mellan. Man kan även enkelt söka efter artiklar i de olika kategorierna från profilernas arkiv. På samma sätt som Aitellu Publicering kan man välja om om artiklarna skall granskas före publicering.

Aitellu Analys

Aitellus Premiumtjänst när det gäller analys av digitala medier. Med Aitellu Analys mäter du snabbt och effektivt mediebilden för dig och dina konkurrenter. Aitellu Analys hjälper dig att på ett överskådligt sätt analysera och visualisera mediebilden och –flödet för exempelvis ett företag, ett varumärke eller en person. Verktyget har ett flertal diagram och grafer som hjälper dig att mäta den mediebild du är intresserad av. Systemet letar upp de stycken som direkt handlar om sökprofilen, finner de värdeladdade orden i stycket, och värderar hur de står mot varandra. Artikeln bedöms som positiv, neutral eller negativ utifrån det man mäter. Fördelen mot en mänsklig analytiker är att Aitellu Analys arbetar tusentals gånger snabbare och kan processa stora volymer data. Du behöver alltså inte vänta i veckor på utvärderingen av en PR-insats, medieanalys eller rapport, utan får den direkt i gränssnittet.
Aitellu Analys går att koppla till samtliga av Aitellus källpaket -inklusive sociala medier.

Wiki%20Analys.png

''Aitellus tjänster kostar från 9 900 SEK/år. Kontakta oss på moc.ulletia|ofni#moc.ulletia|ofni eller ring oss på +46 31 10 77 40 för ett testkonto, en demonstration av tjänsten eller fler prisuppgifter.''

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License