Brandexcite
Brandexcite.png

BrandExcite är en kvalitativ och unik analystjänst som lanseras i abonnemangsform under andra kvartalet 2010. BrandExcite riktar sig till företag och organisationer som har en stark närvaro bland samt en marknadskommunikation mot den yngre kvinnliga målgruppen på nätet. Med hjälp av BrandExcite kan företag följa och direkt mäta dialogen som förs om ett varumärke, en produkt eller ett ämnesområde.

Sveriges största insiktsdatabas – Kvinnor 15-35 år

BrandExcite baseras på över 300 000 aktiva svenska bloggar och analysunderlaget som tjänsten ger tillgång till avser dialogen som förs bland kvinnor i åldern 15-35 år. I Sverige finns det runt 350 000 bloggande kvinnor i åldern 15-35 år. BrandExcite representerar runt 80 procent av denna målgrupp, vilken är en unik koncentration kring den kvinnliga målgruppen som skapar hög relevans för företag som har en aktiv marknadskommunikation med denna målgrupp.

Informationen i BrandExcite

BrandExcites funktioner är utvecklade av Blogg Esse och Gyges Excite. Dataextrakten är baserade på databasen för Blogg.se, som är den största svenska bloggtjänsten och som har en stark fokus på den kvinnliga målgruppen. Gyges Excite är en kvalitativ analysbyrå med inriktning på att mäta, analysera och aktivera de sociala mediekanalerna.

 • Kvinnor i Sverige 15-35 år: 1 155 172
 • Bloggläsande kv. 15-35 år: 705 000
 • Bloggskrivande kv. 15-35 år: 360 000
 • Aktiva bloggar i BrandExcite: 327 000 (aktiva senaste 6 månaderna)
 • Andel kvinnor i BrandExcite: 90 %
 • Bloggande kvinnor i Sverige representerade i BrandExcite: 80 %

Statistik

 • Indexerade inlägg: 144 700 / dag
  • 979 000 / vecka
  • 3 781 500 / månad
  • 21 804 300 / halvår
 • Besöks av (läsaraktivitet): 750 000 unika webbläsare / dag
  • 2 437 000 unika webbläsare / vecka
  • 1 300 000 unika individer / vecka

''Källor: ”Svenskarna och Internet 2009”, Nielsen Netrating, Orvesto Internet, Blogg.se & SCB''

Skärmdumpar

Brandexcite%20dashboard.png Brandexcite%20overview.png

Lansering

BrandExcite är i slutfasen av utvecklingen och lanseras mot företag den 24 maj. Som specialerbjudande kommer BrandExcite att erbjudas gratis i en månad till de fem första företag som anmäler sitt intresse för tjänsten (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

För mer information om tjänsten samt demonstration av BrandExcite, kontakta oss på hello@brandexcite.se eller +46 (0) 8 559 24 122 / +46 (0) 73 600 69 63.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License