Findagent

Om FindAgent

FindAgent är en researchpartner inom online mediekommunikation som erbjuder företag omvärldsbevakning i FindAgents plattform och analyser i rapportformat. FindAgent är ett helägt dotterbolag till Hapax Limited, ett teknologiföretag som specialiserat sig på textanalys och naturliga språkprocesser. FindAgents huvudkontor ligger i London med förgreningar i Sverige och USA.

FindAgent bevakar både online och sociala medier, såväl i Sverige som internationellt. Källistan omfattar runt 400 000 bloggar i Sverige och miljontals bloggar utomlands samt digitala medier fördelade över en mängd kategorier, t.ex. fackpress, storstadspress, landsortspress och nätportaler.

FindAgent skiljer sig på flera olika sätt från andra leverantörer på marknaden. Den största skillnaden är den lingvistiska(språkförstående) sökteknologin. Analysteknologin är patenterad och läser varje ord i varje hittad artikel och förstår exakt vad artiklarna handlar om, vilka de viktigaste ämnena är och känner igen företag och personer

Den språkförstående tekniken gör att FindAgent kan erbjuda ett frågebesvarande system. Du kan ställa frågor till sökmotorn och få dem besvarade i träffar - sökmotorn förstår vad det är du frågar efter. Till exempel: Vad säger Fredrik Reinfeldt? Vad säger Fredrik Reinfeldt om skatter? Vad sägs om Fredrik Reinfeldt? Vad gör moderaterna? Vad kommer moderaterna att göra?

FindAgent jobbar med statliga verk, kommuner, organisationer, B2B- och konsumentföretag. Bland FindAgens kunder finns Bris, Attraktive region, ACO, Kulturrådet, Naturvårdsverket, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Statens institutionsstyrelse, RFSU, Svensk Energi, Tourism i Skåne och SCAN.

FindAgents Omvärldsbevakning

FindAgents plattform är basen för tjänsten omvärldsbevakning. Plattformen är indelad i fyra huvuddelar:

Agenter: Där sökprofiler ändras, skapas och sköts.

Nyheter: Där de nyhetsflöden som uppdatateras i realtid från dina sökningar kan läsas och skötas.

Medieanalys: Verktygslåda för analys av resultaten från sökningarna.

'''Användare:''' Där inställningar styrs.

Kunder har tillgång till olika funktionaliteter beroende på vilken typ av kontrakt och val man har tecknat avtal för. Förutom att finnas på plattformen kan resultatet av bevakningen också levereras via e-postrapporter i HTML-format (olika alternativ finns att välja bland), via SMS och som nyhetsflöden i RSS-/XML- eller HTML-format.

Härifrån sätter man sina agenter (sökningar som rullar framåt i tiden) eller arkivsökningar (sökningar som rullar bakåt i tiden).Välj mellan nyheter och bloggar, eller både och, samt om du vill ha specifika filter på din sökning, t.ex. för att få bort allt som är börsrelaterat:

So%CC%88k.jpg

Under fliken ”artiklar” hamnar de träffar som hittas via din sökning. Du kan redan här se om artikeln är positiv, negativ eller neutral i förhållande till din sökning och hur relevant den anses vara:

Traffar.jpg

Analysmodulerna i FindAgents Omvärldsbevakning

Huvuddelen Medieanalys hjälper dig att snabbt och enkelt analysera dina träffar och innehåller modulerna '''mediaexponering, artikelanalys, annonsvärde och mediabild.'''

Mediaexponering: Var, när och hur skrivs det om er sökagent? Och vad?

Modulen mediaexponering har fokus på i vilka källor dina sökagenter finns. Det är också möjligt att ta fram statistik per källa och per mediekategori så att du kan se vilken typ av källa (t.ex. landsortpress, bloggar, fackpress, portaler etc.) som skriver om ett visst varumärke eller ämne. Här kan du också se exakt hur många träffar som kommer från specifika källor, t.ex. Aftonbladet.se eller di.se. Du kan jämföra träffbilden mellan olika sökagenter, en så kallad "share of voice"-funktion, till exempel för att göra konkurrentanalyser eller jämföra hur mycket som skrivs i ett visst ämne i traditionell press på webben jämfört med bloggar.

Ex: Hur mycket skrevs det om din konkurrent i dagspress under mars i år i jämförelse med hur mycket det skrevs om ditt eget företag under samma tidsperiod?

Mediaexpo1.jpgShareofvoice.jpg

Artikelanalys: Hur associeras din sökagent i media? Vilka aktiviteter, namn, teman och beskrivningar är mest förekommande i samband med din utvalda sökagent?

Med hjälp av FindAgents unika språkförstående sökteknologi analyseras artiklarna och presenterar relationer mellan de valda sökorden och andra förekommande ord i artikeln.

Ex: Din sökagent är ditt företagsnamn. Du ser att de aktiviteter som beskrivits mest i samband med ditt företagsnamn är t.ex. sälja, anställda, analysera. Namn ni omnämns tillsammans med bör vara sådana ni vill ska bli kända i näringslivet, t.ex. VD:s namn. Teman som ni förknippats med bör vara sådant ni vill stå för, t.ex. resultat, industri och inte teman som inte har med er alls att göra. Som beskrivning vill du så klart ha bra ord som uppfinningsrik, kundvänlig, miljövänlig.

Artikalanalys.jpg

'''Relevansvärde''': Hur relevant är träffen i förhållande till din sökning?

Alla träffar som hittas är inte nödvändigtvis relevanta för din sökning. Många varumärken omnämns till exempel i förbifarten. Med hjälp av relevansvärdet som är en viktad analys av texten i förhållande till sökordet kan du få en visuell överblick hur ni omskrivits. Har träffarna handlat om er, eller kanske era konkurrenter? Relevansvärdet är ett modernt mätverktyg som ersätter den gamla tekniken med att enbart räkna träffar.

Bilden nedan visar relevansvärdet på en sökning på SAAB, relaterat till en svensk köpare, under 6 månader förra året. Många av träffarna hade högsta relevansvärde vilket betyder att de handlade direkt om SAAB och en svensk köpare:

Relevans.jpg

Mediabild: Är artiklarna om er positiva, negativa eller neutrala?

Mediabild är den modul av analysverktygen som ger dig en indikation om din publicitet har varit positiv, negativ eller neutral. Att verktyget kan göra den bedömningen beror på FindAgents unika språkförstående teknik. Du kan med detta verktyg se hur dina sökprofiler uppfattas i media. Allt presenteras per artikel och med olika sammanfattande diagram med möjlighet att göra en kvalitétsgranskning manuellt direkt via källan. Mediabild lämpar sig för de som vill följa trender och tendenser över tid.

Ex: Ditt företag har blivit omnämnt i många bloggar på sista tiden eftersom ni har varit ute och haft föredrag på universitet. Du ser genom denna modul om den folkliga opinionen skriver positivt, negativt eller neutralt om detta.

Mediabild.jpg

Pris och kontakt för FindAgents Omvärldsbevakning

Pris för FindAgents omvärldsbevakning beror på antal användare och vilka moduler som ska nyttjas. Grundpriset ligger på 1 650 SEK per månad för 1 användare.

För mer detaljerad prisinformation kontakta FindAgent på es.tnegadnif|ofni#es.tnegadnif|ofni eller telefon 08-556 930 70. Mer information om FindAgent och våra tjänster hittar du på [FindAgents hemsida][http://www.findagent.se].

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License