Infomap:r
Infomapr.png

Om Infomap:r

Intelligent analys. På alla etablerade språk. Enkelt att använda.

Infomap:r är ett webbaserat system för automatiserad intelligent analys och övervakning av digitala nyheter och sociala medier, framtaget av bolaget Modular Streams Sweden AB.

Vi har tagit fram ett lättanvänt system med fokus på språkförståelse och som dessutom effektivt analyserar alla informationsflöden genom så kallad maskininlärning.

All irrelevant information rensas ut i en avancerad process och kvar blir det relevanta kring ett varumärke, företagsnamn eller den fråga man önskar bevaka. Analysen ger även sentimentet kring varje meddelande per automatik, dvs. om ett meddelande är positivt, negativt eller neutralt. Allt detta hanterar Infomap:r automatiskt.

Man får därmed snabbt en överblick över vad som händer just kring ert bevakningsområde på nätet och framför allt vad eventuella kunder eller intressenter tycker om den frågan man bevakar. Systemet beräknar vilka nyheter som fått mest spridning under perioden och larm går att ställa in för att automatiskt bli alarmerad om något stort skulle hända. Utöver detta finns fler funktionaliteter och en stor statistikbank finns att tillgå i systemet Informap:r.

Produkter

Infomap:r är en standardiserad licensprodukt som kan skräddarsys vid behov. Bland annat har vi gjort anpassningar för att kunna analysera enkät-undersökningar med fritextsvar samt realtidsordmoln.

Kunder erbjuds idag en heltäckande bevakning inom inte bara sociala medier utan även nyhetsflöden och webbsidor.

Vi anpassar hela tiden de källor vi tar in. I nuläget stödjer vi följande källor:

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube
  • Instagram
  • Bloggar
  • Webbsidor med nyheter
  • Nyhetsflöden
  • Forum

Våra kunder är ofta större etablerade företag med lokal eller internationell närvaro.

De mångfacitterade möjligheterna med Infomap:r demonstrerar vi mer än gärna genom en test. Kontakta oss för mer information och demo!

Urval

I nedanstående bilder visas ett urval av intressanta vyer i Informap:r.

Dashboard visar i realtid de senaste nyheterna, sentimentet, vanligaste språken samt källor.

Infomapr-dashboard.png

Denna vy visar volymen av antalet inkommande meddelanden samt dess virala spridning. Alla meddelanden vid en given tidpunkt visas, oavsett sentiment.

Infomapr-trendimpact.png

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information och en demo av produkten! Oss hittar du på moc.smaertsraludom|tcatnoc#moc.smaertsraludom|tcatnoc eller på 0767 64 75 64 eller via www.modularstreams.com/aboutus!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License