Mediapilot
Mediapilot.png

Kort om Mediapilot

Huvudkontor: Stockholm

Antal anställda: 35 st

VD: Martin Wettergren

Hemsida:http://www.mediapilot.se

Om Mediapilot

Mediapilot är Nordens enda specialiserade medieanalysföretag. Företagets fokus ligger på kvalitativa uppföljningar och analyser av kundernas mediebilder och PR-aktiviteter - på såväl traditionella som sociala medier. Samtliga mediebevakare på http://www.mediebevakare.se är Mediapilots samarbetspartners/underleverantörer, vilket möjliggör en helt oberoende analys av stora och breda datamängder. I dagsläget täcker företagets specialistanalytiker in drygt 25 språk.

Bland Mediapilots kunder återfinns många stora organisationer som SJ, Coca-Cola, Apollo, McDonald's, Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, SCA, Tele2 och Swedbank. Mediapilot har upprepade gånger blivit nominerade till den internationella branschorganisationen AMEC:s pris för bästa analys, och kundnöjdheten ligger på 4.4/5.0.

De senaste åren har Mediapilot satsat hårt på ett internt affärsutvecklingsteam, något som bland annat resulterat i nya tjänster för avancerad nätverks- och textanalys. Den här typen av tjänster är bolaget helt ensamma om att erbjuda på den svenska marknaden och man har - på mycket kort tid - fått erkännande bl.a. i form av att hamna på AMEC:s shortlist över mest innovativa analys år 2013.

IT-verktyg

Mediapilots analysavdelning arbetar dels med underleverantörernas IT-system, dels med egenutvecklade analysverktyg. Grunden i verksamheten är Mediapilot 3.2 - ett avancerat, molnbaserat verktyg för analys av traditionell och social media. I detta verktyg bedöms alla artiklar och inlägg efter ett antal olika parametrar, vilka ligger till grund för generering av statistik, nyckeltal och grafer. Bland annat räknas PR-värde, medieindex och SMI ut automatiskt.

Kontakt

Hemsida: http://www.mediapilot.se

Telefon: +46(0)8-522 97 500

E-mail: es.tolipaidem|ofni#es.tolipaidem|ofni

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License