Nobicon
Loggo%20nobicon.png

Kort om Nobicon

Grundat: 1991

Kontor: Umeå, Stockholm

Antal anställda: 8 st

VD: Jonas Wahlqvist

Några av Nobicons kunder är Posten, IKEA, TeliaSonera, KPMG, NCC, Kungliga Biblioteket, Saco, Securitas, Region Skåne, Studentbostadsföreningen och Svenskt Näringsliv.

Nobicons erbjudanden

Nobicons fokus är att erbjuda kunderna integrerad omvärldsbevakning. En framgångsrik integration innebär att samla all omvärldsinformation på ett ställe och att ordna så att verktygen för omvärldsbevakning blir en del av kundens intranät, affärssystem, webbplats eller annan webblösning hos kunden.

Bevakning av sociala medier ingår som en del i kundens samlade omvärldsbevakning.

Nobicons syn på omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning handlar om att bevaka vad andra aktörer i omvärlden gör och agera på detta. Viktiga aktörer kan vara kunder, konkurrenter, investerare, lagstiftare, etc. Varje verksamhet har behov av att förstå sin omvärld för att bli framgångsrik.
Information om olika aktörers aktiviteter i omvärlden publiceras dagligen i en mängd olika sammanhang; tryckta medier, etermedier, pressmeddelanden, webbnyheter, bloggar, diskussionsforum, m.m. Mängden information är enorm, men endast en mycket liten del är relevant för den enskilda verksamheten.

Nyckeln till en bra omvärldsbevakning är att samla och identifiera den mest relevanta informationen, för att sedan göra den lättillgänglig för de som aktivt omvärldsbevakar och även för de som är mottagare av rapporter och analyser från omvärldsbevakarna. Nyckelordet för att åstadkomma detta är integration – integration av information från många olika källor (allt på ett ställe) samt integration av omvärldsbevakningen med andra dagliga informationsflöden och beslutsprocesser (rätt sammanhang – sätt informationen i arbete).

Nobicons tjänster inom omvärldsbevakning

En ny produktfamilj har introducerats med början under slutet av år 2009. Med namnet '''Omvärld 2.0''' markeras att omvärldsbevakning inte enbart är nyhetsflöden från externa källor utan lika mycket verktyg för användarnas hantering och bearbetning av informationen.

Omvärld 2.0 Grundtjänst är en paketerad lösning för den som snabbt vill starta med en skalbar tjänst. I grundtjänsten ingår omvärldsbevakning för tio (10) användare inom kundens organisation. Tjänsten ger tillgång till verktyg för nyhetsspaning via flera kanaler – webbevakning (nyhetsmedia mm), bloggbevakning, inkommande RSS-nyhetsflöden, nyhetsflöden från betalkällor (print, telegram) eller eget nyhetsmaterial.

Omvärld 2.0 Grundtjänst kan expanderas till Omvärld 2.0 Företagstjänst som är avsedd att integreras med kundens intranät, affärssystem, webbplats eller annan webbapplikation. I genomförandet av en integrerad lösning erbjuder Nobicon också konsulttjänster med syfte att kartlägga behov samt specificera tjänstens innehåll, tekniska kopplingar, säkerhet och användargränssnitt.

Bilder från Omvärld 2.0 Grundtjänst

Startsida%20del.JPG

En del av Omvärld 2.0 Grundtjänst är en omvärldsportal genom vilken användare snabbt kan överblicka de nyheter som tillhör omvärldsbevakning. Verktyg för personliga inställningar gör att innehållet i nyhetsmodulerna kan anpassas efter varje användares önskemål. Portalen har också funktioner för att låta användaren ta del av nyheter via e-post, RSS mm.

Nyhetsspaning.JPG

I tjänsten finns integrerat verktyg för att skapa nyhetsspaningar. Det är lika enkelt att skapa en nyhetsspaning som att göra en avancerad sökning i Google. Användaren kan välja mellan att resultatet från nyhetsspaningen ska vara personligt, delas mellan användarna inom egen organisatorisk enhet eller vara gemensam för alla användare.

Interaktivmodul.JPG

Varje nyhet kan enkelt hanteras. Ett klick på symbolen som följer varje rubrik öppnar ”den interaktiva modulen”. Nyheten kan kommenteras, sparas i personlig eller delad mapp, delas via sociala medier mm.

Sammansta%CC%88llning.JPG

Det finns en risk i att en nyhetstjänst ger ett ständigt nyhetsflöde där de enskilda nyheterna sällan blir synliga och får påverka verksamhet. I Nobicons tjänst finns flera verktyg för att sätta nyheterna i arbete. Ett verktyg ger möjlighet att sammanställa och kommentera nyheter. Sammanställningen kan sparas som Word-fil och kan skickas som medierapport med e-post.

Blogg.JPG

Tjänstens bloggbevakning finns integrerad via en modul på webbtjänstens startsida. När modulen aktiveras öppnas en sida som visar resultat från bloggbevakning i fyra perspektiv: grafik som visar antal inlägg, senaste inlägg från bloggar som är prioriterade, senaste inlägg med sortering efter bloggarnas auktoritet samt lista som visar vilka bloggare som mest frekvent skriver om det bevakade ämnet.

I bloggbevakningen ingår ett verktyg för profilhantering som kommunicerar med Twinglys sökmotor. Även andra leverantörer av bloggbevakning används för att ge bästa möjliga erbjudande för kunden.

Priser

Nobicons pris för webbtjänsten Omvärld 2.0 Grundtjänst är från 2.250 SEK/mån. I priset för grundtjänsten ingår integrerad webbevakning, bloggbevakning, inkommande och utgående RSS-flöden, prenumerationsfunktioner e-post, individuell användarhantering, arkiv med personliga och delade mappar mm.

Tilläggstjänster

Webbtjänsterna inom produktfamiljen Omvärld 2.0 kan kompletteras med en rad tilläggstjänster:

- Hantering av nyhetsmaterial från betalkällor

- Redaktörens nyhetsbrev för sammanställning och utskick av rapporter baserade på omvärldsinformation

- Idéhantering med verktyg för att knyta samman företagets idéutveckling med omvärldsbevakningen

- Medieanalysverktyg

- Komtent-sökfunktion för kommunal omvärldsbevakning

Kontaktuppgifter

E-post: info@nobicon.se

Tel: Umeå 090-15 97 72, Stockholm 08-58 50 58 58

Internet: http://www.nobiconnordic.se

Twitter: http://twitter.com/nobicon

Samarbete med partners

Nobicon tillhandahåller en plattform för integrerad omvärldsbevakning. Några scenarier om hur samarbete med Nobicon ger nya affärsmöjligheter för partners:

- Nobicons tjänst för insamling av information används för att skapa nyhetsflöden till partners tjänster för bearbetning och presentation av information.

- Partner (t ex specialist på bevakning av sociala medier) bearbetar information och skapar mervärden. Resultaten når Nobicons kunder genom widgets som placeras på webbsidor som ingår i Nobicons Omvärld 2.0-tjänster.

Kontakt för partners: Jonas Wahlqvist, tel 090-159 772, e-post jonas@nobicon.se

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License