Silobreaker
Silobreaker%20logo%20final.jpg

Kort om Silobreaker

Huvudkontor: London

Sverigekontor: Stockholm

Kontaktperson: Anders Kasberg, Affärschef Norden, anders.kasberg[at]silobreaker.com

Webbadresser: www.silobreaker.se, www.silobreaker.com

Företaget & Produkter

Silobreaker har alltid haft ambitionen att leverera sökresultat som ger mycket mer än bara traditionella “träffar”. Bolaget erbjuder media- och omvärldsbevakningstjänster som via statistisk och semantisk analys av mediainnehållet sätter sökresultat i ett sammanhang. Detta sker genom att auto-identifiera relevanta personer, företag, produkter, nyckelord mm och grafiskt visa hur de relaterar till varandra, samt hur mediauppmärksamheten är fördelad mellan dem.

Bolaget som grundades 2005 i London har sin teknikutveckling i Stockholm och erbjöd sin första tjänst i 2006. Silobreaker.com lanserades officiellt i januari 2008 på den välansedda och årliga DEMO-konferensen i Kalifornien. I 2010 släpptes även Silobreaker.se, en mediabevakningstjänst som aggregerar svenskt innehåll från nyheter, bloggar och annan social media, video samt pressmeddelanden.

Silobreaker erbjuder tre typer av tjänster online:

Silobreaker.com, Silobreaker.se - gratis nyhetssök- och mediabevakningsstjänster.

Silobreaker Pro – som ovan + personaliseringsverktyget “Min Sida”, samt annonsfria sidor. Silobreaker Pro är en prenumerationstjänst för enskilda användare.

Silobreaker Premium – en effektiv media- och omvärldsbevakningstjänst för företag, organisationer och myndigheter. Silobreaker Premium erbjuder en mängd unika analys- och bevakningsfunktioner, blandade språk, rapporteringsverktyg mm. Dessutom kan kunder själva lägga till innehåll och entiteter. Silobreaker Premium är en prenumerationstjänst för företagskunder.

Silobreakers verktyg och funktionalitet

360°-sökning

Silobreakers 360°-sökning ger dig en samlingssida för all relevant information runt en sökterm. Nyheter, bloggar, tweets, pressmedelanden, video och analysrapporter är samlade på en sida tillsammans med Silobreakers visualiseringar. Som användare får du överskådlighet samt en mängd navigeringsmöjligheter och verktyg för djupare och mer inriktad bevakning och analys.

360ipad.jpg

Nätverket

Nätverket hittar och binder ihop datapunkter i mediaflödet och visar relationerna i ett interaktivt nätverk. Detta hjälper dig att utforska samband som du kanske inte ursprungligen hade tänkt på. Tekniskt sett är tanken att hitta struktur i den ostrukturerade informationen utan att behöva förlita sig på manuellt angivna relationer eller mänsklig redigering. Nätverket skapas ‘live’ när du gör en sökning och förändras dynamiskt när nytt mediainnehåll kommer in. Genom att hålla muspekaren på ett namn eller på mittpunkten för en relation kan du se hur namnet eller relationen passar in. Du kan också använda papperskorgen längst ned i högra hörnet för att släpa bort och slänga namn som du ej vill ha i nätverket.

Networksaab.jpg

Trender

Med Trend-verktyget kan du jämföra vilka personer, företag, produkter eller annat som får mest mediauppmärksamhet baserat på omnämnanden i mediaflödet. Detta hjälper dig att mäta trender över vad den gemensamma presskåren rapporterar om.

Trends2.jpg

Mina Listor

Genom Mina Listor kan du sätta upp bevakningslistor eller publikationslistor som sedan går att använda för mer inriktad mediabevakning och analys. Du kan använda all Silobreaker funktionalitet för de listor du skapat. Skriv helt enkelt in "List:[Ditt Listnamn]" i sökrutan eller på en widget på Mina Sidor och använd "Sök" och "Filtrera" precis som vanligt.

MyLists.jpgMyLists2.jpg

Min Sida

Med Min Sida kan du skapa och personalisera dina egna bevaknings- och analyssidor genom att välja de Widgets du vill ha framme och synliga. För varje Widget definierar du ett filter som bestämmer vilken information Widgeten ska visa. När man använder filter kan man kombinera olika sökord definierade som entitieter och fritextssökningar eller filtrera med en lista från Mina Listor. Entitetsbegreppet är centralt för alla analyser i Silobreaker då vi använder oss av detta för att försäkra oss om att det är rätt person, företag etc. som ingår i analysen. En entitet kan vara en person, företag, organisation, stad, land med mera. Entiteter kan också ha alias som systemet använder för hitta entiteter som använder synonymer, smeknamn och stavningsvarianter.

My%20Page2.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License