Silverbakk
Silverbakk.jpg

Grundidé

Silverbakk Briefing Room bevakar och analyserar sociala medier. Silverbakk jobbar efter tre grundprinciper:

1. Språk
Silverbakk har en ytterst avancerad språkmotor som klassar information i realtid. Bevakning på ett , flera eller alla språk är möjligt och du kan i realtid växla mellan dessa språk. Detta har varit en av de ursprungliga problemen vi strävat efter att lösa. Detta då Silverbakk används av flertalet större företag och byråer med en internationell spelplan. Det gör att kraven på att kunna selektera ut språk på en global arena är ytterst viktigt. Att jobba med globala varumärken och produkter etc på lokala marknader ställer krav på avancerad språkselektering. Det löser Silverbakk.

2. Relevans
Att samla information från internet är idag inte det svåra. Det svåra är att selektera ut och presentera det som är relevant för mottagaren. Silverbakk jobbar där med metoden "Impfactor". Genom att inte bara identifiera alla platser där nyckelord omnämns, utan även analysera engagemanget som sker runt informationen ger Silverbakk en mycket bra bild och ranking av vilken information som är relevant utifrån den gjorda bevakningen. För ytterligare om Impfactor se längre ner för utveckling och förtydliganden.

3. Enkelhet
Idag är det ofta marknadsnära personer som jobbar med omvärldsbevakning i dess olika former. Det är personer som vanligtvis inte spenderar mycket tid i bevakningslösningar utan vill snabbt få relevant informaiton presenterad. Silverbakk har fokuserat mycket på enkelhet. Dels genom ett enkelt gränssnitt, men även genom att informationen i Silverbakk finns där den gör sig bäst. Rapporter, alerts, silverbakk.com, integrerat i beslutsstöd, i en iPhone applikation eller på ett intranät. Det är upp till behov. Silverbakk är enkelt och Silverbakks information finns där den passar bäst.

Impfactor

För att monitoreringverktyg, som Silverbakk, skall kunna effektivisera befintligt arbete fullt ut samt kunna ge korrekta beslutsunderlag snabbt skall det omedelbart finnas relevant information tillgängligt. I en ständig ström av information via sociala medier är det svårt att få en överblick utan en metod som mäter engagemanget. Impfactor mäter engagemang bl.a. genom följande:

Bloggar
Kommentarer
Länkstruktur
Ämnesauktoritet
Bloggauktoritet
Prioritering av förekommande (titel är viktigare än ingress, ingress viktigare än brödtext samt kommentarer)

Facebook
• Likes
• Kommentarer
• Nätverk
• Auktoritet inom ämne

Mikrobloggar
• Nätverk
• Potentiell räckvidd (utifrån närverk)
• ReTweets/Reply's

Filmer
• Visningar
• Favoriseringar
• Betyg
• Inbäddningar
• Kommentarer

Bilder
• Visningar
• Kommenterar
• Inbäddningar
• Länkar

Totalt innehåller Impfactor ca 50 olika parametrar som kalkylerar fram Impfactor. Impfactor innehåller endast konkret data från information relaterad till nyckelord. Det förekommer inga antaganden eller artificiell intelligens. Ren data!

Dashboard samt arbetspanel

Övre delen av Dashboarden med de sammanlagda statistiken, topp 5 alla kategorier för den tidsperioden samt arbetspanelen.

SBR%20top.jpg

Dashboard översikt kanaler

Nedre delen av Dashboarden med topplistor för respektive kanal

SBR%20section.jpg

Jämföra nyckelord

Att jämföra olika nyckelord görs genom att enkelt välja tidsperiod och nyckelord som skall jämföras.

SBR%20compare.jpeg

Vilken timme hände det?

Data presenteras ner på timme, men alert går direkt och realtids data finns från vissa källor.

SBR%20hourly.jpg

Sätt etiketter för moderering och export

SBR%20moderering.jpg

Rapporter

Enkelt skapas rapporter i realtid eller daglig, vecko och månadsvis.

SBR%20reports.jpg

Export

All information i Silverbakk går att exportera. Antingen genom att välja RSS för automatiskt uppdaterade, eller CSV för att kunna ladda ner och jobba i t.ex Excel eller Google Spreadsheet.

SBR%20export.jpg

Uppsättning av projekt

Uppsättningen av projekt i Silverbakk är enkel och ryms på en enda sida.

SBR%20setup.jpg

Primodell

Silverbakk är en prenumerationstjänst och startar från $89 per månad. Silverbakk har inga begränsningar i antalet användare. All information är även fri att ladda ner (CSV) eller transportera vidare via API eller RSS. För aktuell prisinformation besök vår prisplan på Silverbakk.com. Silverbakk anpassar även sina produkter utifrån specifika behov. Kontakta Fredrik Stenbeck (moc.kkabrevlis|kirderf#moc.kkabrevlis|kirderf 0761-487780) för ytterligare info.

Om man vill testa Silverbakk finns en 14-dagars fri trial.

Kunder

Idag har Silverbakk kunder inom de flesta segment, men primärt är det företag samt byråer, men även partnerskap för att stötta andra företags produkter med information från sociala medier finns.

Kontakta Silverbakk

För ytterligare information eller frågor kontakta Fredrik Stenbeck, VD
Mail: moc.kkabrevlis|kirderf#moc.kkabrevlis|kirderf
Tel: 0761-487780

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License