Smampion

Kort om Smampion

Smampion är ett verktyg som levererar rapporter och statistik för svenska företag och organisationer som har en sida på Facebook/Twitter/Instagram. Med rapporterna kan du bevaka för hur väl en sida presterar och som innehåller bland annat rekommendationer och insikter för hur sidan kan prestera bättre. Verktyget passar alla företagstyper med en närvaro på någon av dom nämnda sociala kanalerna.

Lite mer om Smampion

smampion.PNG
Smampion har tusentals svenska företag i sitt index och och varje dag tillkommer fler nya sidor i indexet. Detta ger dig som användare stora möjligheter till att jämföra din sida med dina konkurrenters sidor men också möjlighet till insikter för att bättre förstå din sidas prestation.
Smampion lanserades i Mars 2015.

Rapporterna

Med rapporterna som underlag ska du med enkelhet kunna förbättra din närvaro på dom olika sociala kanalerna.

Poäng
Varje sida får en dagsfärsk poäng som ligger på en skala från 0 till 100 där 100 är högsta poängen som ska ge indikation på hur väl sidan presterar i Smampions mått. Prestationen kan ses som för hur väl du lyckas med din närvaro i den specifika sociala kanalen.
Poängen räknas ut genom att analysera olika faktorer för en sida och ta dessa faktorer genom en egen algoritm som ger ett värde för sidan och det värdet är poängen.
I rapporten har man en översikt för de senaste 30 dagarnas poängutveckling.

poang.PNG

KPI
I rapporten presenteras även KPI:s för en sida. Så som: Följare, Tillväxt, Engagemangsgrad, Inlägg per dag, Dialoger, Inläggsviralitet, Responsgrad, Responstid och Sentiment för en Facebooksida. Dessa KPI:s kan man enkelt jämföra mot andra sidor i samma kategori.

Rekommendationer och inläggstips
Varje rapport ger rekommendationer och tips för vad man kan göra för att få en bättre poäng.

Inläggsanalysen
Beroende på vilken typ av social kanal det är så ger denna del lite mer djupare insikter kring inlägg som görs av sidägaren.
T.ex. så kan man se:

  • Vilka är dom mest virala inläggen sidan har gjort under tidsperioden visas.
  • Tidpunkten för inlägg som skapar mest engagemang
  • Inläggstyper som genererar mest engagemang

Inlägg av andra
I rapporten kan du se responstid, responsgrad och sentiment för en Facebook och Twittersida.

Liknande sidor
Varje sida tillhör en kategori och i rapporten kan du se vilken position sidan ligger till andra sidor i samma kategori. Med möjlighet att sortera på poäng, engagemang och följare.

Följare
Vilka är sidans mest aktiva personer, vilka länder kommer dom från, populära och andel spam är vissa möjligheter som du kan se i rapporten för en sida.

Övriga funktioner

Utöver rapporterna finns även annan relevant funktionalitet att tillgå med Smampion.

Topplistan
I dagsfärska topplistorna kan du ta fram Top 20 sorterat efter något förvald kriterium. Topplistorna finns för Facebook, Twitter och Instagram.
Kriterierna du kan välja att sortera topplistan efter och för Facebook är bland följande: Poäng, Följare, Tillväxt, Engagemangsgrad, Responsgrad, Responstid och Virala inlägg.
Det går även att välja en kategori av sidor som man endast vill ha för.
T.ex. Topplista för vilka svenska Facebooksidor som är störst/har flest följare.

topplistor-i-sociala-medier.PNG

Benchmarking
Rapporternas KPI:s kan du jämföra mot andras i samma kategori eller få en bättre insyn i hur svenska företag allmänt ligger till. Benchmarks för svenska sidor i sociala medier.

benchmark.PNG

Inläggstipset
Med inläggstipset kan du hitta relevanta och virala nyheter att dela i sociala medier. En bra funktionalitet om du vill hitta virala nyheter eller om du bara har svårt att veta vad du ska länka till på din sida om idétorka uppkommer.

inlaggstgipset.PNG

Sociala delningar
Med sociala delningar kan du enkelt se hur många som delat en sida på Facebook, Twitter, Google+, Pinterest och LinkedIn.

Kostnadsfritt

För närvarande är Smampion i Beta och under hela Beta-perioden kommer det vara kostnadsfritt att använda sig av befintlig funktionalitet.

Anpassningsbart efter ditt behov

Möjlighet finns till anpassade rapporter eller funktionalitet. Kontakta då supporten.

Kontakta oss

Ställ en fråga till oss genom att maila oss till support(a)smampion.se eller twittra till oss @Smampion.
Smampion på Facebook
Smampion på Twitter
Verktyget tillhandahålls av IntenseQ Internet Marketing.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License