Varför Bevaka Social Media

Vad innebär social media?

Internet håller på att förvändlas till ett enda stort socialt medium, alltfler siter, bloggar och forum tillåter sina besökare att lämna feedback och utrycka sina åsikter, användaren hamnar alltmer i fokus. Det snabba flödet av information bidrar ständigt till att vidga göra Internet större. Vi som individer hjälper till att bygga ut Internet genom användargenererat material. Det talas om Web 2.0, detta är beskrivningen av ett användargenererat internet som till stora delar definieras av egenproducerat material så som exempelvis bloggar, amatörfilmer och foton. Internet har utvecklats från envägskommunikation till ett dynamiskt forum grundat på dialog, åsiktsutbyte och tvåvägskommunikation.

Social media

Sociala medier är kommunikationskanaler som kan användas för att bygga förtroende och stärka relationer mellan konsument och producent, företag och individ. För att detta ska vara möjligt tillhandahålls ett stort antal verktyg anpassade för exempelvis live chatt, skapandet av forum och grupper baserade kring intresseområden och värderingar. Konkreta exempel på sociala nätverk och verktyg är: Bloggar, Facebook ,MySpace ,Twitter , Jaiku, YouTube och nu nyligen även Facebook Connect och Google friend Connect.

Social mediabevakning

Den sociala revolution Internet har skapat förutsättningar för har förvandlat de vanliga människan till en aktiv producent med stor möjlighet att påverka. Som företag är det därför viktigt att bevaka vad som sägs i sociala kanaler kring deras varumärke, produkter eller segment de verkar inom. Detta för att både kunna bemöta missnöjda kunder med snabbt och personlig respons, på detta vis minskar risken för att missförstånd och dålig PR sprids vidare samt att tillvarata positiv PR som är stärkande för ett varumärke.

Inspiration till ovanstående text:Mindpark.se, Bjornalberts.com

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License