Kategoriarkiv Välgörenhet för djur

Av155cm.se

Historisk och kulturell välgörenhet

Välgörenhet är inget nytt fenomen men har yttrat sig i olika former genom tiderna. Under antiken hände det till exempel att rika personer donerade stora summor för att föräldralösa barn och fattiga skulle få mat för dagen, men det fanns inga organisationer som sådana. En viss kulturell välgörenhet existerade också relativt tidigt, där exempelvis hinduer och judar förväntades donera en del av sina inkomster åt dem som behövde hjälp och det samlades in allmosor under kristna mässor.

Johanniterna

Det var först under medeltiden som välgörenhet blev mer organiserat än förr, och bland de första som gick samman i ett gemensamt syfte att hjälpa andra var, ironiskt nog, korsriddarna. Trots att dessa krigare kunde vara ganska brutala var de också svurna att skydda pilgrimer på väg till det Heliga Landet. Mot slutet av 1000-talet hade ett kristet sjukhus upprättats i Jerusalem för att behandla pilgrimer som insjuknat, men även människor av andra religioner, och så småningom kom de som arbetade här att starta en egen, militär riddarorden. Ordern uppkallades efter sjukhusets skyddshelgon, Johannes Döparen, och Johanniterorden kom att bli så mäktig att den snart kontrollerade stora delar av Medelhavet.

Modern välgörenhet

Den mest omvälvande förändringen som hade med välgörenhet att göra kom först under upplysningen då saker som människors värde och rättigheter började diskuteras. 1700- och 1800-talets revolutioner satte saker som jämlikhet och frihet i fokus, och med det även tidigare ignorerade ämnen som kvinnors rättigheter och beskyddandet av djur. Idag finns det välgörenhetsorganisationer i hela världen och det har blivit en naturlig del av många människors liv att donera tid och pengar regelbundet.

Av155cm.se

De främsta hjälporganisationerna

Med välgörenhet menas allt som har med hjälp och stöd att göra. Det finns hjälpinstitutioner och föreningar för små och stora problem, men det handlar alltid om att ekonomiskt, praktiskt eller emotionellt försöka minska smärta och lidande. Idag finns det tusentals välgörenhetsorganisationer runt hela jorden och det kan handla om allt från en lokal kattgård till världsomspännande organisationer.

I Sverige doneras miljarder i välgörande syfte varje år och några av de största organisationerna är:

  • Cancerfonden. En ideell organisation som är inriktad på alla aspekter av cancer sedan 1951, inklusive forskning, stöd och information. Cancerfonden får dels in pengar via stora events, dels via privatdonationer. Det är till exempel vanligt att anhöriga till en avliden önskar att pengarna går till organisationen i stället för blommor.
  • Rädda barnen. En internationell organisation med barnen i fokus. Här får barn i Sverige och utlandet hjälp med allt från psykologiskt stöd under coronakrisen till mat och vatten åt flyktingar.
  • Djurens rätt. En av Sveriges äldsta välgörenhetsorganisationer som grundades redan år 1882. Arbetet i denna organisation går ut på att skydda alla djur från att bli illa behandlade, inklusive experiment, levnadsförhållanden och transport.