Kundhantering via sociala medier – social CRM

Avhannah

Kundhantering via sociala medier – social CRM

Sociala medier kanske startade som ett sätt att hålla kontakt med vänner och familj, dela foton och filmer och ett nytt sätt att dejta. Men kombinationen mellan sociala medier och arbetsliv har blivit allt viktigare för företag som vill ta steget in i digitaliseringens värld, eller utveckla sina kundkontakter.

Hur hänger CRM och sociala medier ihop?

CRM, eller Customer Relationship Management som förkortningen står för, har på många sätt slagit ut post-it-lappar och pärmar som primära säljverktyg. Med ett CRM-system kan du lagra och enkelt uppdatera kundinformation och annan information som kan vara relevant för kundhanteringen.

Men CRM-system har på senare år blivit mer än så. Nya trender och innovationer inom CRM inkluderar bland annat AI-analyser, integration till företagets övriga system, KPI-uppföljning och koppling till sociala medier. Företag ställer allt högre krav på skräddarsydda lösningar på sina CRM-system, vilket bland annat CRM-leverantören Lime Technologies fokuserar på. Moderna CRM-leverantörer som Lime Technologies är framför allt populära på grund av möjligheten att sammankoppla CRM-systemet till företagets andra system, till exempel intranät.

Andra fördelar med sociala medier för företaget

Att rekrytera via sociala medier blir i dag allt vanligare. Arbetsgivare som har en smart rekryteringsprocess i digitala kanaler kan både effektivisera rekryteringsprocessen och öka chansen att hitta goda kandidater som annars hade missats.

Det finns även andra flera fördelar med att använda sociala medier ur företagssynpunkt. Både rekryteringsprocess, kundhantering och direkt ökad konvertering är möjligt med smart användande av sociala medier. Men kom ihåg att det kan finnas fallgropar – en bra CRM-lösning kan hjälpa till med detta.

Undvik onödiga kostnader och problem

Att digitalt hantera sin kundinformation genom en CRM-lösning innebär inte bara att processen blir snabbare och enklare – utan också att risken för att bryta mot eventuella regelverk drastiskt minskar. I och med GDPR är det viktigare än någonsin att hantera information på rätt sätt, för att undvika onödiga och kostsamma problem.

Detsamma kan idag även gälla företagets närvaro på sociala medier. Det kan gå illa om företaget inte har rutiner och system kring sociala medier. Ett CRM-system med säker integration till sociala medier kan definitivt hjälpa med det.

Om författaren

hannah administrator