Sociala medier och hjälpmedel

Avhannah

Sociala medier och hjälpmedel

Det senaste decenniet har teknikutvecklingen kommit väldigt långt och vuxit på alla sätt. I takt med nya tekniska möjligheter har även vårt val av kommunikationsmedel förändrats. Ur detta behov och förändrade levnadsvanor har sociala medier vuxit fram. Sociala medier är ett sätt för oss internetanvändare att kommunicera med varandra, både med vänner och bekanta, men det ger oss även en möjlighet att nå ut till totala främlingar. Detta öppnar för oändliga möjligheter och potential.

Sociala mediers utveckling

Ursprungligen var sociala medier likt Facebook och Instagram när det gäller att interagera med vänner. Det finns chattfunktionen och det finns en möjlighet att begränsa synligheten av ens inlägg enbart till de som man godkänt. På Facebook definieras ens kontakter på plattformen fortfarande som ”vänner”, medan Instagram har bytt definition till ”följare”, detta för att följa utvecklingen som mediet har utvecklats till. Dessa plattformar var från början tänkta att ge användarna utrymme att dela med sig av delar ur sitt liv genom autentiska bilder och videoklipp

Numera är sociala medier ett sätt att skapa sig en image- man gör sig själv medvetet eller omedvetet till ett varumärke. Man marknadsför sig själv. Det är den främsta förändringen som har skett sedan sociala medier grundades och etablerades.

Framtid

Allting pekar mot att sociala medier, och i synnerhet Instagram kommer bli en plattform för inspiration och köp och sälj av varor. Sådana tendenser är redan uppenbara på plattformen enligt mediebevakarna som har analyserat detta. Detta gör det till ett utmärkt medie att marknadsföra sig själv eller sin verksamhet.

För att bli framgångsrik på sociala medier vad gäller detta krävs dock att man har kunskap och information om hur man lockar till sig kunder och intressenter, men även hur man behåller dem när man redan har fångat deras uppmärksamhet och intresse. Detta kan minimal viable product hjälpa till med. Prototyp är ett företag som har stor kompetens på Minimal viable product- området och kan ge dig redskap och råd kring hur man är framgångsrik i sin affärsidé och hur man lockar till sig intressenter på effektivaste sätt. Detta gör de med hjälp av särskilda metoder som hjälper till att utveckla den befintliga verksamheten eller produkten. En minimal viable product handlar om att skapa en produkt som man testar på ett kundsegment för att sedan ta in information om användandet för att vidareutveckla denna till en bättre version av produkten. Företaget som precis nämnt kan hjälpa dig eller er att skapa fram en prototyp av en affärsidé eller produkt för att sedan ge er tillräckligt med kött på benen för att vidareutveckla denna idé. Detta är ett vinnande koncept som kan användas oavsett vilken typ av idé det rör sig om. Sociala medier och verksamheter är en av dem.

Om författaren

hannah administrator